Tomas Nordbäcks tidigare bilder karakteriseras ofta av framträdande cirkelformer, som saknas i de senare. Dessa runda former kan associera till planeter, till sfärer, till ögon. Det finns en mystisk, kosmisk kvalitet i dessa bilder. Ett exempel är Sällsamt Rendez-vous (Landskrona museum). De senare målningarna väcker ofta associationer till landskap, bergväggar – ibland sedda på långt avstånd, ibland på nära håll. Associationerna är inte nödvändigtvis desamma för alla betraktare, men det viktiga är kanske att bilderna ger några associationer.

 

Läs mer av Göran Hermeréns analys av Tomas Nordbäcks konst genom att

 klicka här.

"Maria och Jesus" Rundfönster 3 meter i diameter. Vänersborgs kyrka.Glasmålning av Tomas Nordbäck. invigd av biskop Erik Aurelius 22 maj 2011.

 

Aktuellt

 Jag har under de senaste åren varit sysselsatt med att skapa ett antal históriska skulpturer till min hemstad Helsingborg. 

Skulpturerna kreerade i min ateljé på Domsten har framställts i gips och sedan transporterats över Östersjön till Litauen och min skicklige bronsgjutare Zilvinas i Kaunas. 

Samarbetet inleddes 2005 med den 12 kvadratmeter stora modellen av Helsingborg hur staden kan ha sett ut på medeltiden(1400) 

Skulpturen "HELSINGBORG 1400" vilar på ett granitfundament och är placerad på Stortorget i höjd med hotell Mollberg.

 

2009 invigdes skulpturen "S:t NICOLAI" placerad på skolgården i anslutning till Rosenträdgården i Himmelriksgrändens förlängning på Landborgen.

2010 invigdes skulpturen "RÅDHUSET" placer-

ad på Stortorget i anslutning till Magnus Sten-

bocksstatyn. Skulpturen föreställer det rådhus

som låg på platsen fram till att det nuvarande

rådhuset togs i bruk.

2012 ivigdes "SALUHALLEN" beläget på Sunds

torget och föreställande den saluhall som var be-

lägen på torget och som revs 1966.

 

Just nu är jag i färd att göra en skulptur av "HEL-

SINGBORGS GAMLA STADSTEATER" som

hade sin belägenhet på Prästgatan mellan Södra

Strandgatan och Bruksgatan och som revs i sam-

band med att den nya teatern byggdes.

Skulpturen skall placeras på Ingmar Bergmans

plats och kommer att invigas sommaren 2013.

 

Initiativtagare och historisk sakkunnig till dessa

skulpturer har varit Gillet Gamla Helsingborgs

ålderman Bengt Lindskog. Det är Gillet som står

som donator och  med hjälp av externa generösa

bidragsgivare kunnat förverkliga denna historiska och konstnärliga satsning.

Även ett antal gillesbröder har varit bidragsgivare